Cart 0
Apples of Wales/Afalau Cymru
Wright's Food Emporium

Apples of Wales/Afalau Cymru

Regular price £6.95

Written by Carwyn Graves, with a foreword by Will Ritchie, curator at the National Botanic Gardens.

The heritage of Welsh is a fascinating journey through mythology, medieval poetry, cuisine, alcohol, religion and farming. As we follow the tale, we will see that the story of the apple touches every corner of the country, and throws light on its wider history from unexpected angles.

________________________________________________

Ysgrifennwyd gan Carwyn Graves, gyda rhagair gan Gerallt Pennant.

Mae traddodiad yr afal yng Nghymru yn stori ddifyr, sy'n cyffwrdd â chwedloniaeth, llenyddiaeth, y gegin, y ddiod feddwol a byd amaeth. Wrth ddilyn y trywydd, cawn weld bod hanes ye afal yng Nghymru yn cwmpasu bob cornel o'r wlad, ac yn taflu goleuni ar ein hanes fel cenedl


Share this Product